Het Midzomerfestijn

Samenwerken geeft energie en kracht

In de wijk zijn al een aantal leuke en energieke samen- werkingsprojecten. Deze kwamen allemaal tot stand door samen werking. En ze blijven ook bestaan door samenwerking. Met meerdere initiatief nemers ontstaat een breder draagvlak, en dat is belangrijk voor continuïteit. Daarom: “wij(k) de ruwaard”.

Het Midzomerfestijn is het jaarlijkse feest van Ruwaard bewoners, voor Ruwaard bewoners.

Dit jaar organiseren we met veel plezier het festijn al voor de elfde keer.

Tijdens het Midzomerfestijn is het de bedoeling om alle bewoners van de Ruwaard, van jong tot oud en van alle achtergronden en culturen, samen te laten komen om elkaar te ontmoeten! Dit jaar is een bijzonder feest. Het Ruwaard Midzomer-festijn wordt namelijk tegelijk gehouden met het Gildefeest van het Sint Sebastiaan gilde. Uiteraard hebben we dit jaar op zondag ook weer een hobby en promotiemarkt, waarbij hobbyisten en verenigingen zich kunnen promoten, heb je een leuke hobby of wil je graag iets met de bezoekers delen, meld je dan aan.

Ook zal op die zondagmiddag weer een kinderrommelmarkt gehouden worden, hiervoor krijgen de kinderen rond de meivakantie een flyer met informatie mee op school. Verder willen we nog melden dat het nog steeds mogelijk is voor maatschappelijke stagiaires om zich aan te melden als vrijwilliger voor het Ruwaard Midzomerfestijn en dat er op maandag 9 april weer een klusavond is. Kortom er wordt weer hard gewerkt aan een supergaaf Ruwaard Midzomerfestijn 2018

Aanmelding: email: Midzomer.promotiemarkt@gmail.com
Klusavond:    19.30 uur in Ons Huis van de Wijk