rucrea.nl

De website rucrea.nl die u zoekt is verhuisd naar wijkderuwaard.nl. Deze nieuwe website is bedoeld om veel informatie, die voor de bewoners van de Ruwaard interessant kan zijn, bij elkaar te brengen en bereikbaar te maken via één digitale voordeur. Deze site beschikt ook over een sociale kaart. Deze functie maakt het mogelijk om in één stap de (sociale) organisatie te vinden die u zoekt. Deze gezamenlijke voordeur moet er aan bijdragen dat de informatie over onze wijk ‘Ruwaard’ direct ter beschikking staat voor u als (toekomstige) bewoner van deze prachtige wijk.
U kunt van hieruit rechtstreeks naar de pagina’s gaan van respectievelijk wijkderuwaard.nl, de wijkstichting Rucrea of  de Wijkraad Ruwaard. Hiervoor drukt u op één van de drie onderstaande blauwe balken.