AED in het Woud?

By 14 februari 2020 Rucrea nieuws

AED in het Woud ?         

Enkele bewoners van het Woud hebben het initiatief genomen om een AED in hun buurt te realiseren.  Brasserie/Zalencentrum ‘t Woud heeft toegezegd 1000 euro hiervoor te doneren. 

De buurt wordt gevraagd ook 1000 euro bij te dragen. Daarvoor is een actie gestart. Alle bewoners van de buurt wordt gevraagd een financiele bijdrage te leveren. U kunt uw bijdrage storten op rekening NL54 RABO 0184169976 ten name van Stichting Hart voor Oss onder vermelding van ‘AED Woud’

De AED zal geplaatst worden midden in de buurt, bij de ingang van het zalencentrum.

Ter herinnering: de wijkraad organiseert een cursus reanimatie/AED op 28 maart. U kunt zich hiervoor opgeven in de Iemhof. Zie ook www.facebook.com/rucreaworkshops

Leave a Reply