Informatieavond Buitenspeeldag 18 februari 2020

Informatieavond Buitenspeeldag 18 februari 2020  ons welzijn oss

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig op straat spelen. Dit kan op de
Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 18 februari is er een informatieavond over de
Buitenspeeldag het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, in Oss. De avond is bedoeld voor
iedereen die een buitenspeeldag wil organiseren.
Op woensdag 10 juni is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de hele gemeente Oss. Tijdens deze
dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte
speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in
hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook een
actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer.
Op dinsdag 18 februari organiseert ONS welzijn een informatieavond over de Buitenspeeldag in het
Anton Jurgenshuis bij ONS welzijn, Schadewijkstraat 6 te Oss (s ’avonds is hier gratis parkeren.
De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Tijdens deze avond zal
informatie gegeven worden over de vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen ervaringen
worden uitgewisseld. Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar mee willen doen, dan bent u
van harte uitgenodigd voor deze avond.
Indien u naar de informatieavond wilt komen en ons dit tijdig mededeelt, sturen wij u reeds vóór deze
avond, informatie en het vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt dit formulier dan ingevuld
meenemen en inleveren. De groepen die vorig jaar hebben meegedaan ontvangen automatisch een
uitnodiging en vergunningaanvraagformulier. Aanvraagformulieren voor de buitenspeeldag kunnen
ook worden gedownload via de website van ONS welzijn. www.ons-welzijn.nl
De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss georganiseerd door vele straatcomités, in
samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente en ONS welzijn, in totaal doen een kleine
honderd straten mee. ONS welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene
informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt, middels de sociaal
werkers, de straatcomités in wijken en kernen.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact
opnemen met Leontine Jansen of Peter van der Poort, per e-mail buitenspeeldagoss@ons-welzijn.nl,
tel. 088-3742525

Wij hopen u te mogen begroeten om samen met u een heel leuke buitenspeeldag te organiseren op
woensdagmiddag 10 juni 2019!

Download hier het aanvraagformulier om deel te nemen aan de buitenspeeldag.

Leave a Reply