‘Kom uit je schuld’, een initiatief van de gemeente

By 18 juni 2019 Rucrea nieuws

‘Kom uit je schuld’

De campagne laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – geldproblemen kan krijgen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, ontslag, een financiële tegenslag voor het bedrijf of omdat het een keer niet lukt om de huur te betalen. Vaak sluiten mensen met problematische schulden zichzelf af van de buitenwereld. Ze schamen zich of vinden het moeilijk om hulp te vragen, waardoor de situatie nog slechter wordt. Rekeningen stapelen op, herinneringen worden aanmaningen en aanmaningen eindigen bij gerechtsdeurwaarders.

De campagne vraagt meer begrip voor mensen met geldproblemen. Op de website www.komuitjeschuld.nl staan ervaringsverhalen van mensen die schulden hebben. En hoe zij die aanpakten. Ook staan er tips voor mensen die willen helpen als iemand schulden heeft. Zij kunnen een belangrijke rol spelen door schulden bespreekbaar te maken en te helpen bij het zetten van de stap naar hulp.

Hulp bij geldproblemen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat mensen open over schulden durven praten en daarmee het probleem willen aanpakken. Daarbij kunnen wij of Schulphulpmaatje u helpen! Kijk op de website van de gemeente www.oss.nl/zorg > Hulp bij Schulden of bel 14 0412. Contact met Schuldhulpmaatje neemt u op via: schuldhulpmaatjeoss@gmail.com.

Leave a Reply