Het Ruwaard Midzomerfestijn krijgt een nieuwe vorm!

De werkgroep is na de vakantie voor het eerst bijeen geweest. Hierbij hebben wij gesproken over de toekomst van het MZF. Ons is gebleken dat het Ruwaard Midzomerfestijn in de huidige vorm niet verder kan. Wij hebben ook gekeken welke alternatieven er zijn en vinden dat we de goed lopende onderdelen van het Ruwaard Midzomerfestijn wel binnen de wijk willen behouden.

De werkgroep wil dan ook samen kijken hoe en op welke manier we de onderdelen kunnen voortzetten om zo binnen de wijk wel het doel van het Ruwaard Midzomerfestijn te blijven uitdragen. Wij willen gaan voor het verbinden van alle inwoners binnen de Ruwaard en gaan dat in een versie Ruwaard Midzomerfestijn 2.0 doen!

Over hoe het verder gaat en wanneer de activiteiten zullen plaatsvinden, zullen we iedereen op tijd informeren.

Namens de werkgroep wil ik iedereen bedanken, die in de afgelopen jaren als vrijwilliger, sponsor of bezoeker meegeholpen heeft om het Ruwaard Midzomerfestijn in de oude vorm tot een succes te maken. Wij hopen dat wij ook in de nieuwe versie op jullie allemaal kunnen rekenen!

Groetjes en tot snel,
Els (voorzitter Ruwaard Midzomerfestijn)