Het Midzomerfestijn op 29 en 30 juni

Het Midzomerfestijn is het jaarlijkse feest van Ruwaard bewoners, voor Ruwaard bewoners.

Samenwerken geeft energie en kracht

In de wijk zijn al een aantal leuke en energieke samen- werkingsprojecten. Deze kwamen allemaal tot stand door samen werking. En ze blijven ook bestaan door samenwerking. Met meerdere initiatief nemers ontstaat een breder draagvlak, en dat is belangrijk voor continuïteit. Daarom: “wij(k) de ruwaard”.

Midzomerfestijn 2019

Het Ruwaard Midzomerfestijn is hét jaarlijkse feest van Ruwaardbewoners, voor Ruwaardbewoners.

Het doel van het Midzomerfestijn is om alle bewoners van de Ruwaard, van jong tot oud en van alle achtergronden en culturen, samen te laten komen om elkaar te ontmoeten.

Het Midzomerfestijn 2019 organiseren we al voor de twaalfde keer met veel plezier. Het vindt op 29 en 30 juni 2019 plaats. Dat lijkt  nog ver weg, maar veel mensen hebben niet in de gaten dat dit mooie festijn ongeveer een jaar aan voorbereiding nodig heeft. Dat is echt zo!

Iedere maand lichten we een onderdeel in de Rucreant toe.
Lijkt het je leuk om dit mee te organiseren of te helpen neem dan contact met ons op via midzomerfestijn.oss@gmail.com

Op maandag 22 oktober aanstaande is al onze eerste vergadering.

Wat we ook graag onder de aandacht willen brengen is dat wij ook maatschappelijke stagiaires begeleiden. Zij  kunnen zich aanmelden via onze vacatures op www.mas4jouw.nl speciaal voor deze stagiaires hebben we ook onze klusavonden in het leven geroepen die vanaf februari weer plaats gaan vinden. Zo nemen we de vrijwilligers en stagiaires mee in de aanloop naar het mooie Ruwaard Midzomerfestijn.