Herontwikkeling Sterrebos, een update op 19 juni 2019

By 6 september 2018 juni 27th, 2019 Artikel

In de Ruwaard is het druk de laatste tijd. Zo nadert de “Kwekerij” fase 1&2 zijn voltooiing en start de verkoop van de woningen in het  Componistenkwartier binnenkort.  Ook zijn er ontwikkelingen rond D’n Iemhof en Sterrebos. In deze serie artikelen vertellen wij u wat er precies gebouwd gaat worden.

Herontwikkeling Iemhof en toekomst visie Sterrebos

Donderdag 11 oktober 2018: Plan goedgekeurd

Op 11 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Oss het aangepaste plan voor de nieuwe Iemhof en Sterrebos goedgekeurd.
Ook de Raad van Commissarissen van BrabantWonen is akkoord met de investeringen voor dit plan. Na jaren van plannen maken kunnen we nu eindelijk aan de slag.

Aandachtspunten van de gemeenteraad:

Voor het realiseren van het nieuwe wijkcentrum voor de Ruwaard heeft de gemeenteraad enkele aandachtspunten genoemd:

  • Duurzaam bouwen: De nieuwe Iemhof dient zo duurzaam mogelijk te zijn als het budget en de plannen het toelaten; dat doen we door zoveel mogelijk te kiezen voor betaalbare duurzame oplossingen.
  • Ons Huis van de Wijk: in de verbouwplannen is er rekening mee gehouden dat Ons Huis van de Wijk in De nieuwe Iemhof komt. De gemeenteraad vraag extra aandacht voor de manier waarop de samenvoeging van Iemhof en Ons Huis van de Wijk het beste kan verlopen en daar een goed moment voor te kiezen. Nu zit Ons Huis van de Wijk in de Coornhertstraat; de gemeente Oss gaat dit gebouw voor € 60.000 oplappen om het nog een tijd open te kunnen houden totdat de nieuw Iemhof klaar is.
  • Kwartiermaker: nog dit jaar komt er een kwartiermaker. Die gaat met alle gebruikers van de nieuwe Iemhof aan het werk om er voor te zorgen dat er een vorm van samenwerking komt die voor iedereen passend, prettig en (financieel) haalbaar is.

Waarom een nieuw wijkcentrum D’n Iemhof?

Gemeente, BrabantWonen, stichting Wijkcentrum Ruwaard, Wijkraad Ruwaard en Wijkstichting Rucrea, en andere betrokkenen en gebruikers van D’n Iemhof hebben samen nagedacht over een eigentijds wijkcentrum. Wat levert een nieuw wijkcentrum op voor de ruim 14.000 inwoners van de wijk Ruwaard en voor de bewoners van Sterrebos? Een plek om elkaar te ontmoeten.

Dat kan bijvoorbeeld met een eigen clubje, iedere week of maand. Om te biljarten, knutselen of te ontspannen met yoga. Maar ook als inloop, spontaan, zonder afspraak of eigen groep. Voor een kop koffie en een praatje.

Juist dat vindt iedereen heel belangrijk. En dan op zo’n manier, dat het gebouw geschikt is voor alle huidige en toekomstige nieuwe activiteiten van D’n Iemhof, Sterrebos en Ons Huis van de Wijk. En dat het past in de portemonnee van gemeente en BrabantWonen. Dat is gelukt met het nieuwe plan.

Wat ging er aan vooraf?

In 2017 is het eerste plan voor de nieuwe Iemhof gepresenteerd. Helaas was dit plan te duur. Daarom is er opnieuw met gebruikers gepraat en getekend.  Dat leverde in april 2018 een plan op waar iedereen enthousiast over is. Dat is minder duur, maar past nog steeds niet in het budget van de gemeente Oss. De gemeenteraad neemt op donderdag 20 september een besluit over extra budget voor de nieuwe Iemhof. Ook moet de Raad van Commissarissen van BrabantWonen de investering voor het plan nog goedkeuren.

Eerder verschenen berichten hierover:

Bericht 1: klik hier
Bericht 2: klik hier

Donderdag 6 september: Plan voor nieuwe Iemhof stap dichter bij uitvoering

Donderdag 6 september 2018 tekenden BrabantWonen, Stichting Wijkcentrum Ruwaard en gemeente Oss de intentieovereenkomst voor de nieuwe Iemhof. In die overeenkomst staan de uitgangspunten voor grondoverdracht, de bouw, planning, huur en beheer van het nieuwe ontmoetingscentrum in de Ruwaard. Met de ondertekening is het plan een stap dichter bij de uitvoering.

 

Wat staat er in de overeenkomst?
BrabantWonen realiseert de nieuwe Iemhof door de begane grond van Sterrebos te verbouwen en uit te breiden. De Stichting Wijkcentrum Ruwaard richt het ontmoetingscentrum in, rekening houdend met de eisen van de gebruikers. De gemeente Oss huurt het ontmoetingscentrum van BrabantWonen. De nieuwe Iemhof is straks een duurzaam gebouw dat voor langere tijd op een betaalbare manier te gebruiken en beheren is.

Leave a Reply