Nieuwbouw in de Ruwaard: Boven de Euterpelaan

By 8 september 2018 september 10th, 2018 Artikel

In de Ruwaard is het druk de laatste tijd met bouwactiviteiten. Zo gaat het bedrijventerrein “De Koepel” op de schop en zijn er plannen voor de realisatie van appartementen in de voormalige laboratoriumschool aan de Corellistraat.

In onderstaande foto kunt u de veranderingen zien door middel van het naar links en naar rechts bewegen van de schuif.

Door op een van de onderstaande regels te klikken kunt u makkelijk direct springen naar de gewenste inhoud:

Bedrijventerrein “De Koepel” Euterpelaan

Wat betreft de bedrijvigheid gaat het om bedrijvigheid die beperkt is in omvang en onder de lichtere milieuactiviteit valt.
Voor wat betreft de detailhandel gaat het om een specifieke vorm van detailhandel, namelijk zogenaamde perifere detailhandel die niet in reguliere winkelcentra of op de meubelboulevard thuis hoort. Dit is in lijn met het gemeentelijke detailhandelsbeleid zoals dat beschreven staat in paragraaf 2.3.7 van deze toelichting.
Ook voor de kantoren ligt er een beperking vanuit het gemeentelijke beleid. Uit de nota “Meer grip op de kantorenmarkt” uit 2012 volgt dat op een centrum/stationslocatie grootschalige kantoorontwikkeling meer op zijn plek is. Om die reden moet te rughoudend worden omgegaan met nieuwe planologische mogelijkheden voor kantoren in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Euterpelaan’.
Onder de term “maatschappelijk” valt een diversiteit aan functies. Een deel daarvan past goed op het bedrijventerrein Euterpelaan. Er zijn ook functies waarvoor andere, betere locaties voorhanden zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de gezondheidszorgpraktijken. Na vertrek van het ziekenhuis uit Oss zal  de locatie aan de Joannes Zwijssenlaan worden heringericht met woonfuncties en gezondheidszorg gebouwen. Clustering van gezondheidszorgvoorzieningen op de locatie is van groot belang. Versnippering naar dichtbijgelegen locaties is
onwenselijk. Daarom verdient het de voorkeur om de gezondheidszorgpraktijken niet zondermeer toe te staan op het bedrijventerrein Euterpelaan.
Er zijn ook functies op het gebied van cultuur en ontspanning die voorbehouden zijn aan het centrumgebied. Het is wenselijk deze functies op dit bedrijventerrein te weren.
Aan de rand is een grotere hoogte voorstelbaar.

Zone 2: Binnengebied

De tweede zone betreft het binnengebied van het bedrijventerrein. Voor dit binnengebied is de uitstraling minder belangrijk dan voor de rand. Binnen deze zone is een invulling met bedrijven, bedrijfswoningen en bepaalde vormen van perifere detailhandel wenselijk. Ook functies op het gebied van cultuur en ontspanning zijn voorstelbaar. Het verdient echter de voorkeur dat deze zich vestigen in de schil. Wat representativiteit betreft passen deze daar goed. Daarom is terughoudendheid in vestiging van deze functies in het binnengebied op zijn plaats.

Zone 3: Kleinschalige woon-werkzone

De derde zone van het plangebied betreft het noordelijke deel van het plangebied langs de Willaertstraat. Hier zijn mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid. De huidige combinatie van
woningen met lichtere en ambachtelijke bedrijvigheid is passend.
In onderstaande kaart is de bovenstaande ambitie voor het terrein weergegeven.
blank

Bron: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan Oss – 2013

Plan voor wonen in en bij laboratoriumschool Oss

Maximaal 80 koopappartementen wil Reales bouwen in de voormalige laboratoriumschool en ernaast aan de Corellistraat in Oss.  ,,Het is een plek die door vrijwel iedereen over het hoofd is gezien als locatie voor woningbouw. Terwijl je op tweehonderd meter van station Oss-West zit en vierhonderd meter van winkelcentrum De Ruwert.”

Makelaar Ron Cheizoo gooit er maar direct een promotiepraatje tegenaan als hem gevraagd wordt naar de plannen van projectontwikkelaar Reales met de voormalige laboratoriumschool tussen de Corellistraat en Sweelinckstraat. Zeventig tot tachtig koopappartementen wil Reales hier bouwen. Deels in het schoolgebouw en deels in twee nieuw te bouwen blokken ernaast.

De laatste laboranten in opleiding vertrokken begin vorig jaar naar het hoofdgebouw van ROC De Leijgraaf aan de Euterpelaan. Sindsdien staat de uit 1981 stammende school leeg. Reales is sinds een paar maanden bezig te bepalen of een wooncomplex op deze locatie kans van slagen heeft. Dat deed de ontwikkelaar primair in gesprekken met de gemeente. De oude laboratoriumschool staat namelijk aan de rand van bedrijventerrein De Koepel. Dalco Food is de naaste buurman en dit bedrijf wordt mogelijk in zijn ontwikkeling belemmerd door de vestiging van een wooncomplex. Directeur Marian Wagemakers geeft echter te kennen positief te staan tegenover deze herbestemming. Op leegstand en verloedering zit ook zij niet te wachten.

 

Osse historie

blank

Reales heeft intussen zoveel vertrouwen geput uit de eerste gesprekken dat het een website heeft geopend voor promotie van het project. Makelaar Cheizoo is in de arm genomen om de belangstelling voor appartementen op deze locatie te peilen. De toekomstige woningen variëren in prijs van twee tot vier ton en in grootte van 65 tot 116 vierkante meter, weet Cheizoo. De kleinere appartementen komen in de voormalige school en op de extra bouwlaag die daarop wordt gezet. ,,Complete sloop en nieuwbouw is waarschijnlijk net zo duur als verbouwen. Reales kiest ervoor om het schoolgebouw te laten staan, omdat het bouwkundig in goede staat verkeert, uit oogpunt van duurzaam hergebruik en omdat daarmee en stukje Osse historie wordt behouden.”

Cheizoo denkt dat de noodzakelijke procedures na de vakantie snel opgestart worden. ,,We zijn vier dagen geleden begonnen met het aftasten van de markt voor dit project en hebben nu al 46 belangstellenden die hun contactgegevens hebben achtergelaten. De animo is zelfs groter dan ik had verwacht. Ik hoop dat we begin volgend jaar kunnen  starten met de verkoop.”

Bron: Regio Oss (Klik nieuws)

Leave a Reply