De nieuwe Iemhof

Samenwerken geeft energie en kracht

In de wijk zijn al een aantal leuke en energieke samen- werkingsprojecten. Deze kwamen allemaal tot stand door samen werking. En ze blijven ook bestaan door samenwerking. Met meerdere initiatief nemers ontstaat een breder draagvlak, en dat is belangrijk voor continuïteit. Daarom: “wij(k) de ruwaard”.

d'n Iemhof Ruwaard oss postzegelbeurs

Achter de schermen wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuwe Iemhof

In de werkgroep zitten: Wijkraad Ruwaard, Stichtingsbestuur Iemhof, Rucrea, Brabant Zorg, KBO, gemeente Oss en Brabant Wonen. Inmiddels zijn we zo ver dat we, onder leiding van een architect, met een brede groep werken aan een plan van eisen. Eind maart 2017 is dit klaar. De ontwikkelingen, resultaten en ideeën vanuit het huis van de wijk (zie hierboven) worden hierin meegenomen. 

Uiteindelijk willen we toe naar één open, eenvoudig toegankelijke ontmoetingsplek in de wijk. Ook hier “wij(k) de ruwaard”.