Het Midzomerfestijn

Samenwerken geeft energie en kracht

In de wijk zijn al een aantal leuke en energieke samen- werkingsprojecten. Deze kwamen allemaal tot stand door samen werking. En ze blijven ook bestaan door samenwerking. Met meerdere initiatief nemers ontstaat een breder draagvlak, en dat is belangrijk voor continuïteit. Daarom: “wij(k) de ruwaard”.

Het Midzomerfestijn is het jaarlijkse feest van Ruwaard-bewoners, voor Ruwaard-bewoners.

Tijdens het midzomerfestijn is het de bedoeling om alle bewoners van de Ruwaard, van jong tot oud en van alle achtergronden en culturen, samen te laten komen om elkaar te ontmoeten! Dit festijn wordt georganiseerd door een werkgroep van actieve bewoners, die door de Wijkraad Ruwaard en de Wijkstichting Rucrea wordt gedragen. De professionele ondersteuning wordt verzorgd door Bart Hoes vanuit ONS Welzijn. De werkgroep probeert hiernaast samenwerking te zoeken met diverse organisaties, verenigingen en groepen binnen en ook buiten onze eigen wijk. Ze ontvangt deze ondersteuning in financiën, materiaal en menskracht! Op deze manier wordt de stelregel “Samen maken we de Wijk” ook hier waar gemaakt.

Tijdens het midzomerfestijn zijn er een aantal vaste onderdelen die ieder jaar weer terug komen. Zo wordt er gefietst voor goede doelen, worden er voor de kinderen workshops georganiseerd, worden er vanuit diverse culturen hapjes gemaakt om die tijdens het Preuvenement samen te eten, is er een gezamenlijke wijkbrunch en sluiten we af met een grote hobby en promotiemarkt.

10 jaar Midzomerfestival

In 2017 wordt het tienjarig bestaan gevierd. De werkgroep is vanaf half oktober jl. aan de slag om er een bijzonder festival van te maken. Alle vaste programmaonderdelen zullen zeker terugkomen. Maandelijks wordt in wijkblad de Rucreant een onderdeel naar voren gebracht. De tot nu toe verschenen artikelen vind je in de onderstaande lijst: