Raadplegen van Rucreant editites

Klik op één van de onderstaande maanden om de rucreant van de desbetreffende maand te tonen. Voor de maanden die in zwart gedrukt zijn is er geen editie uitgegeven.

Als je een rucreant van een ander jaar wilt inzien, selecteer dan de desbetreffende jaargang (de tab met de rode achtergrond is de geselecteerde jaargang.)

2020

rucreant wijk de ruwaard

Wat is de Rucreant en voor wie bestemd?

De Rucreant is het wijkblad voor de Osse wijk “De Ruwaard” en wordt uitgegeven door Wijk stichting Rucrea in samenwerking met de Wijkraad Ruwaard. De Rucreant is een bloeiende, veelgelezen wijkkrant voor jong en oud.

De Rucreant is ook de plek om uw onderneming bekendheid te geven in uw eigen wijk. Met een oplage van 6400 exemplaren bereikt uw advertentie alle Ruwaardbewoners. De Rucreant verschijnt maandelijks behalve tijdens de vakantiemaanden juli en augustus.

Kopij

Kopij inleverdata 2020

Gebeurt er iets in de wijk, of wil je gewoon een stukje schrijven voor de Rucreant wat betrekking heeft op wijk? Wij dagen iedereen uit om de pen ter hand te nemen en kopij aan te leveren!

Kopij voor de laatste editie van de Rucreant moet worden aangeleverd op de hiernaast aangegeven vrijdag voor 12:00 uur. Stuur je kopij naar rucreant@gmail.com

Adverteren

Adverteren in de Rucreant? Klik op onderstaande afbeelding voor tarieven en technische informatie over adverteren in de Rucreant.

Inleveren op

10 jan
7 feb
13 maart
10 april
8 mei
5 juni
4 sep
2 okt
30 okt
4 dec

Verschijnt op

25 jan
22 feb
28 maart
25 apr
23 mei
20 juni
19 sep
17 okt
14 nov
19 dec