Voorlichtingsbijeenkomst inbraakpreventie.

By 5 september 2018Rucrea nieuws

logo rucrea ruwaard Oss

Vooraankondiging voorlichting “Inbraakpreventie” op 24 oktober

Op woensdag 24 oktober organiseert Wijkstichting Rucrea samen met de partners, Politie, Brabant Zorg, Brabant wonen, Brandweer Oss, KBO, en CCV twee bijeenkomsten rond inbraakpreventie. Beide bijeenkomsten in de grote zaal van d’n Iemhof.

14.30 – 17.00 uur: Een bijeenkomst men name voor oudere wijkbewoners. Hier zal vooral aandacht worden besteed aan de babbeltruc en insluiping/inbraakpreventie. Natuurlijk zijn ook hier alle leeftijden welkom!

19.30 – 22.00 uur: Voor alle wijkbewoners. Hier ligt de nadruk op inbraakpreventie.

Het CCV ( Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ) en onze wijkagenten geven u adviezen en tips over wat u kunt doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.

In de Rucreant van oktober volgt verdere informatie over deze dag.

Wij hopen u deze middag en/of avond te mogen ontmoeten.

Voor meer informatie open bijgaande flyer “Veilig prettig thuis”

Noteer 24 oktober vast in uw agenda!!