Wijkraad Ruwaard

Bestuursleden (vanaf 15 februari 2020 )

Jose van Hooft

Voorzitter

Willem van Dalen

Secretaris

Els Mulders

Penningmeester

Erik Kuyvenhoven

Wijkraadslid

Gertruud Verbruggen

Wijkraadslid

Beste mensen.  

2018 was een memorabel jaar.

Veel nieuwe mensen op allerlei posten binnen het wijkgebeuren hebben het een druk jaar gemaakt. Maar er is veel geleerd is – ontdekt is – gelezen is – veel gewerkt.

Die start was niet vlekkeloos. Ook al heeft het niet aan de intentie of het enthousiasme gelegen.

Ik wil daar niet al te lang bij stil staan. Want door praten en bovenal elkaar beter leren kennen en begrijpen, zijn we steeds een hechtere groep geworden.

Met alle talenten die er zijn, zijn we op weg om een mooie zittingsperiode te gaan beleven.

Wat er vooral de laatste tijd steeds duidelijker is geworden, is de structuur die we gevonden hebben. Meer overleg, zowel intern als ook met alle partners  – meer samen praten – meer afspraken die helder zijn – meer samen doen. Ik denk dat het samen doen een van onze grootste en dragende kracht is.

Ik hoop dat we in 2019 met z’n allen de ingeslagen weg zullen blijven volgen. Dat het enthousiasme en de samenwerking mag doorgroeien. Dat we elkaar weten te vinden en daar waar nodig elkaar kunnen helpen. Om gezamenlijk die leefbare en veilige wijk te creëren voor de bewoners van onze wijk.

Ik dank jullie allemaal voor de inzet – het support – de steun – de wijze raad – dat jullie er waren. 

Samen voor een goed 2019 met hopelijk veel mooie momenten.
Jose van Hooft
Voorzitter Wijkraad Ruwaard