Wijkraad Ruwaard

Bestuursleden (vanaf 15 februari 2020 )

Jose van Hooft

Voorzitter

blank

Willem van Dalen

Secretaris

blank

Els Mulders

Penningmeester

blank

Erik Kuyvenhoven

Wijkraadslid

blank

Gertruud Verbruggen

Wijkraadslid

WIJKRAAD RUWAARD

Ondanks de forse beperkingen gaat ook Wijkraad Ruwaard verder met  haar activiteiten. Tenminste zo goed en kwaad als dat gaat. Graag noemen we er hier een aantal.

In de allereerste plaats zijn we bijzonder verheugd over het grote aantal vrijwilligers in de Ruwaard die een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Dat de meerderheid (5) van de onderscheidingen in Oss terecht kwam zegt veel over onze wijk en wijkbewoners. Wijkraad Ruwaard heeft alle gedecoreerden in onze wijk een prachtige oranje bos bloemen bezorgd. Nogmaals hulde en dank aan Giny Vorstenbosch-Wevers, Alaide Helmijr, Toos Wiersma-Fonteyn, Eefje de Jong-Bunders en mevrouw Broers- van Warmerdam. 

blank

Eefje de Jong-Bunders ontvangt de bloemen van José van Hooft

Ook kregen we via telefoon en email vragen, opmerkingen en suggesties van wijkbewoners. Bijvoorbeeld over een onveilige situatie, verbetering verlichting, herinrichting van groen en afvalbeleid. Wij nemen over deze zaken contact op met onze wijkcoördinator en gebiedsbeheerder en zullen alle mensen persoonlijk berichten over de voortgang.

Samen met 2 leden van SV Ruwaard kijken we welke ideeën en mogelijkheden er zijn om meer ze kinderen als teams te krijgen.

Bij Brabant Zorg is op 4 mei op een bijzondere wijze aandacht geweest voor de dodenherdenking. Hierbij heeft Nancy van Bergen voor de bewoners de taptoe gespeeld en later na de 2 minuten stilte samen met 2 anderen het Wilhelmus. Voor de bewoners en het personeel een hele mooie indrukwekkende en ontroerende bijeenkomst. 

Ook wil Wijkraad Ruwaard alle jongeren uit de wijk die hun diploma van de middelbare school gehaald hebben van harte feliciteren. Een knappe prestatie onder moeilijke omstandigheden in een bizarre tijd.

Wijkraad Ruwaard werkt intussen achter de schermen aan een verbetering en vernieuwing van de website. Wij verwachten uiterlijk 1 juni deze klus geklaard te hebben. Wij hopen dat u ons daar dan ook weet te vinden.

Wij verwachten dat u ons blijft benaderen om samen onze wijk nog leefbaarder en mooier te maken.

BLIJF VEILIG EN HOU VOL, WIJKRAAD RUWAARD.