Wordt vriend(in) van het Ruwaard Midzomerfestijn!

De wijk de Ruwaard is net de wereld in het klein. Van jong tot oud, van arm tot rijk in een diversiteit aan culturen van ongeveer 100 nationaliteiten wonen bijna 14.000 inwoners met elkaar.

Om onze wijk leefbaarder te maken en te houden is in 2008, met succes, voor het eerst het Ruwaard Midzomefestijn georganiseerd. Hieruit is een jaarlijks evenement ontstaan waarbij het ontmoeten centraal staat. Dit ontmoeten heeft afgelopen jaren zijn nut bewezen. Hieruit zijn tal van samenwerkingen ontstaan.

Maar we zijn er nog niet!!

Het Ruwaard Midzomerfestijn is nu en in de toekomst nog hard nodig. Dit kan alleen maar met uw financiële hulp!

Wordt vriend(in) van het Ruwaard Midzomerfestijn, dit kan al vanaf € 15,00 per jaar!

Een machtigingsformulier kunt u opvragen bij midzomerfestijn.oss@gmail.com

U kunt ons ook eenmalig ondersteunen door overmaking van uw gift op bankrekening NL 87 RABO 0138 3785 92 o.v.v. uw naam en vriend van het Ruwaard Midzomerfestijn.

Rucrea wij(k) de Ruwaard Oss